Szajol Településrendezési Terv

Településszerkezeti terv

Településfejlesztési koncepció

Helyi épitési Szabályzat