Fejlesztések, pályázatok Szajolban 2010-2018

Szajoli Holt-Tisza

Önkormányzatunk nyertes pályázatot nyújtott be, Magyarország Kormányának a TOP-1.2.1-16 számú pályázati felhívására, a megye térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében.

Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek a környezetbe illőnek kell lenniük.

Településünk nagy természeti ajándéka a Holt-Tisza. Az úgynevezett 1-es tavon, ami községünk belterületén van, a falu közelsége és a tó adottságai miatt közkedvelt a horgászás, különösen a családos látogatók számára. Jelenleg a tó partja füves, fás-ligetes. A tavon 3 db. stég épült. A tó partjáról a horgászengedéllyel rendelkezők szabadon horgászhatnak. A tópartja 2017. májusig rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt nem volt fejleszthető, magán terület volt. Önkormányzatunk a tó körüli földterületet megvásárolta. A lakosság részéről jogos igényként merült fel ennek a területnek a használata, hiszen gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, kiváló kiránduló lehetőséget biztosító terület.

A fejlesztés településünk látogatottságát növeli. Cél a horgászturizmus fejlesztése, egy komplex családi parkkal. A fejlesztés során létrejövő horgászati lehetőség és a kialakításra kerülő infrastruktúra nagy mértékben hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának javításához. A létesítmény egész évben nyitva tartó, szabadon látogatható lesz, ami csökkenti a turizmus időbeni koncentráltságát. Bevonásra kerülnek a vendéglátással, turisztikával, szálláshely adással foglalkozó kis és közép vállalkozások, valamint a szajoli Tiszakanyar Horgász Egyesület. A tervezett fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtést eredményez.

A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként horgászhelyek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként megépítésre kerül egy megújuló energiaforrásokat használó, akadálymentesített, család és gyermekbarát mosdó-zuhanyzó-wc kiszolgáló helyiség, ahol helyet kap pelenkázó és gyermekeknek szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesül a komplex akadálymentesítés. Megépítésre kerül egy bárki által térítésmentesen látogatható szabadidő park, játszótérrel, homok focipályával. A kialakítandó szabadidőparkban családi tűzrakó helyek kerülnek kialakításra, valamint fedett pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy szabad közösségi tér. Megépítésre kerül egy kiszolgáló út, ami biztosítja a tópartra történő akadálymentesített lejutást és a horgászhelyeket „elválasztja” a szabadidő park többi létesítményétől. OTÉK előírása szerinti számú, a nap 24 órájában bárki által hozzáférhető parkoló és kerékpár támaszok kerülnek kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények kerülnek beszerzésre. A kialakításra kerülő helyszín egész évben szabadon látogatható.

A fejlesztés összköltségvetése bruttó 60.000.000,- forint, amiből az építéshez kapcsolódó költségek bruttó 52.431.170.-forintot, mely tartalmazza a játszótér építésének költségét is. Eszközbeszerzésként játszótéri eszközök kerülnek beszerzésre, bruttó 2.022.439.-forint összegben. Ez a teljes költségvetés 91%-a. A fennmaradó 5.546.390 - forint fedezetet nyújt a projektelőkészítés (üzleti terv, építési engedélyes és kiviteli tervek, közbeszerzési szakértő), a projektmenedzsment, a kötelezően előírt nyilvánosság, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás költségeire.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.05.01-2020.03.31.


Célunk a Szajol, Fő út 32/a. projektmegvalósítási helyszínen található, meglévő orvosi rendelő épületének külső-belső átalakítása,a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás felújítása, és eszközparkjának fejlesztése oly módon, hogy a II. számú háziorvosi és fogorvosi szolgálat meglévő integrációját a jövőben is fent tudjuk tartani, komplexitását tovább fejlesszük, és a minőségi egészségügyi ellátást biztosítva növeljük a helyi prevencióban vállalt szerepet.

A meglévő rendelő épület nettó hasznos alapterülete 193,58 m2, és 24 helységből áll. Jelen projektben foglalt fejlesztés részeként az épület teljes egészében átalakításra, felújításra kerül az energiahatékonysági célok figyelembe vételével, és megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve megvalósul a komplex akadálymentesítése is, melyet követően válik lehetővé a szakmai fejlesztés.

A projektmegvalósítás helyszínét jelentő rendelő épületben elérhető egészségügyi szolgáltatások komplexitásának tovább fejlesztéseként két új, a településünkön eddig nem működő egészségügyi szolgáltatást (fizikoterápia, dentálhigiénia) fogunk elérhetővé tenni. Új fizikoterápiás, gyógytornász kezeléseknek helyt adó helyiséget kívánunk kialakítani, ami nagy előrelépést jelent a házi ápolás keretében elvégezhető rehabilitáció területén.

A prevenció területén a fogorvosi ellátásban fontos az ép fogak megtartásában a dentalhigiéniai kezelés, külön helyiség biztosításával.

A jelenlegi alapellátás keretein belül, a fogászati alapellátás rendelési idejétől függetlenül történne ez az ellátás. A fejlesztés részét képezi továbbá a rendelő épületben található szolgálati lakás felújítása is.

Közbeszerzési iratok

Megújuló energia


Megújuló energia

Felújítás szolgálati lakás


Epuletgepeszet_szolgalati_lakas

Építészeti

Átalakítás rendelők


Akadálymentes parkolók


Elektromos


ÉpítészÉpületgépészet


Engedély


Kiviteli tervek szerződés

Kiviteli szerződés

Archillak szerződés


Ultragel szerződés

Smartinfo szerződés

Rextra szerződés


Medirex szerződés

ASP pályázat

ASP rendszerhez csatlakozás

Szajol Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-Vektor-16 kódszámú felhívásra. A pályázat segítségével teljesíteni tudjuk a 257/2016.(VIII.31) Korm. rendeletben (ASP rendelet) foglalt, önkormányzatokra vonatkozó előírásokat. Szajol az ASP Korm. rendelet 4.sz.mellékletében szereplő település, a csatlakozási kötelezettségünk 2017.január 01.

A fejlesztés során Eszközbeszerzésként 6 db munkaállomás beszerzése valósul meg, melyből 4 db. számítógép, monitorral, és 2 db laptop. A 6 db munkaállomás mindegyike az ASP Korm.rendelet 2.számú mellékletében felsorolt paraméterekkel rendelkezik. Beszerzésre kerül az eszközök között 2db nyomtató, 4db szünetmentes tápegység, Switch eszköz és Rack szekrény. Az ASP rendszerhez történő elektronikus ügyintézési szolgáltatás válik biztosítottá az állampolgárok és vállalkozások részére.

Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósul a csatlakozás, az előírt technikai feltételeknek megfelelő hardverek és hálózati struktúra kerül kialakításra, az új struktúrának megfelelő szabályzatok kerülnek kialakításra, megfelelően tisztított adatbázisok kerülnek átadásra, tesztelt és működő csatlakoztatott szakrendszerek kerülnek kialakításra.

Rövid összefoglaló a projektről

Pályázatunk a Szajoli Tiszavirág Óvoda ( OM azonosító:201969) épületének bővítésére és felújítására irányul .A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a kisgyermekesek, köztük a 3 év alatti gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A tervezett beruházás óvoda épületére vonatkozik,de óvodánk vállalja a 2,5 éves gyermekek nevelést is, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. betartásával. Célunk az óvoda épület tornaszobával történő bővítése, épületgépészeti belső felújítása, tető felújítása, energiahatékonyságának növelése, akadálymentes bejárat kialakítása. A pályázati kiírás 3.1.1 pontjához. Önállóan támogatható tevékenységként jelöli meg az óvoda épület felújítását, beleértve az épületgépészetet, az óvoda épületének tornaszobával történő bővítését, valamint az óvodai neveléshez kapcsolódó eszköz beszerzést. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön egy óvoda működik, az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával és épületgépészete elavult. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról előírja az óvoda kötelező helyiségeit. Ez tartalmazza óvodánként az 1 tornaszobát. Jelenlegi helyzetünkben ezt nem tudjuk biztosítani, óvodánkban nincs tornaszoba és olyan használaton kívüli, méreteiben megfelelő helyiség sem, ahol a tornafoglalkozásokat meg tudjuk tartani. Óvodánk bővítésével kialakítható egy tornaszoba, ami jelenlegi nagy hiányosságunkat orvosolhatja.

Fejlesztés szakmai-műszaki tartalma: A fejlesztéssel érintett épület óvoda. Szajol, Szent István király út 70. szám alatt található, 1151/6 hrsz. ingatlan. Az épület 1974-ben épült, lapos tetős szerkezetű, hagyományos falazatú. Jelenlegi alapterülete 457,37m2. Építésekor is óvoda épületnek épült, 3 különálló kiugrós, belső udvaros kialakítású csoportszobákkal. Mindegyik csoportszobához külön gyermekmosdó és öltöző tartozik.

Az épület egésze fűtés és vízvezeték cserére, felújításra szorul. Ez mind energiahatékonysági mind használhatósági szempontból elengedhetetlen. A felújítás során megtörténik a fűtés és vízvezeték cseréje, a jelenleg 196,64m2 alapterületű (mosdók, öltözők, konyha) fali és padló burkolatának felújítása.

Felújításra kerül a teljes tető.

A megújuló energia hasznosítására, használati meleg vízhez beépítésre kerül 2 db napkollektor.

Bővítés: Kötelező tornaszoba! Az óvoda épületét 74,34m2-es tornaszobával bővítjük. A bővített részben kialakításra kerül a tornaszobához kapcsolódóan egy 12,88m2-es szertár, valamint egy 3,3m2-es akadálymentesített mosdó, 2 db gyermek WC és egy közlekedő. A bővítés 99,75m2. A bővítéssel létrejövő épületrész egyben közösségi színtérnek is helyet ad, az óvoda rendezvényeinek megtartására helyet biztosítva.

A pályázat eszközbeszerzést is tartalmaz, mely az újonnan épülő tornaszoba kötelező „bútorzatát” takarja.Építési engedély


Rövid összefoglaló a projektről

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztést. A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon való megjelenése, azaz a helyi termékek értékesítési csatornában való megjelenését támogató beruházások megvalósulását támogatja.

Ezen Kormányzati célt kívánjuk megvalósítani pályázatunkkal, ami konkrétan piac létesítését jelenti Szajol településen. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön nincs piac. A fejlesztés eredményeként piac jön létre Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. szám alatti megvalósítási helyszínen, aminek területén 14 db kültéri elárusítóhely, 3 üzlethelyiség (húsbolt, pékség, hírlap), nyilvános mosdók, és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint ideiglenes kitelepüléseknek helyt adó, részben fedett terület jön létre.

Az összesen 234,83 m2 alapterületű épületek a mai kornak megfelelő modern technológiai megoldásokkal kerülnek kivitelezésre, és teljesítik az energiahatékonysági előírásokat, megfelelve a „DD - korszerűt megközelítő” kategória követelményeinek.

A projektmegvalósítás időtartama 16 hónap, időszaka 2017.06.01 - 2018.09.30

Akadálymentesítes_Szajol piac
akm parkoló
akm WC
E-1.0 Tervezett Alaprajz
E-2.0 Tervezett metszetek
E-3.1 Tervezett homlokzatok I.
E-3.2 Tervezett homlokzatok II.
E-4.1 Tervezett fedélszékterv
E-4.2 Tervezett lapostető terv
E-5.0 Kitűzési helyszínrajz
E-6.0 ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ
E-7.0 NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓK
E-8.0 RÉSZLETRAJZOK
ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI MŰSZAKI LEÍRÁS_Piac_Szajol_20160410
Építész műszaki leírás
EV-1 FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELMI TERV
EV-100 FŐVEZETÉK TERV
EV-101 M JELŰ FOGYASZTÁSMÉRŐ TERVE
EV-102 EF JELŰ ELOSZTÓ
EV-103 E0 JELŰ ELOSZTÓ
EV-104 E1 JELŰ ELOSZTÓ
EV-105 E2 JELŰ ELOSZTÓ
EV-106 E3 JELŰ ELOSZTÓ
EV-107 EG JELŰ ELOSZTÓ
EV-108 CS1 JELŰ ELOSZTÓ
EV-2 VILLAMOS TERV
Gcs-001 Csatornázás alaprajz 840x420
Gf-001 Központi fűtés alaprajz 840x420
Gf-002 Központi fűtés kapcsolási rajz A2
Gf-003 Központi fűtés tető alaprajz A2
Gg-001 Gázellátás helyszínrajz A3
Gg-002 Gázellátás alaprajz 840x420
Gg-003 Gázellátás függőleges csőterv A3
Gh-001 Hűtés alaprajz 840x420
Gh-002 Hűtés függőleges csőterv 700x420
Gl-001 Légtechnika alaprajz 840x420
Gv-001 Vízellátás alaprajz 840x420
H-1.0 Tevezett helyszínrajz
rámpa, lépcső
S1.1
S1.2
S1
S2.0
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
S2
S2.V
Szajol Erkel tér Piacépület
Szajol Piac villamos műszaki leírás
Szajol_piac_gáz_műleírás_171107
Szajol_piac_műleírás_171109
T-1 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI ELRENDEZÉSI ALAPRAJZ_Piac_Szajol_20160410 (1)
T-1 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI ELRENDEZÉSI ALAPRAJZ_Piac_Szajol_20160410
T-2 ÉLELMISZERTECHNOLÓGIAI TÉTELJEGYZÉK_Piac_Szajol_20160410
TŰZVÉDELEM_MŰSZAKI_LEÍRÁS_SZAJOL_PIAC 2016_07_

Korábbi pályázatok

Iskolafelújítás


Közösségi Ház és Könyvtár felújítása

Sportcsarnok Pályázata

Tiszavirág Óvoda Pályázata

Tanösvény Pályázata