Fejlesztések, pályázatok Szajolban 2010-2017

Széchenyi 2020


Célunk a Szajol, Fő út 32/a. projektmegvalósítási helyszínen található, meglévő orvosi rendelő épületének külső-belső átalakítása,a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás felújítása, és eszközparkjának fejlesztése oly módon, hogy a II. számú háziorvosi és fogorvosi szolgálat meglévő integrációját a jövőben is fent tudjuk tartani, komplexitását tovább fejlesszük, és a minőségi egészségügyi ellátást biztosítva növeljük a helyi prevencióban vállalt szerepet.

A meglévő rendelő épület nettó hasznos alapterülete 193,58 m2, és 24 helységből áll. Jelen projektben foglalt fejlesztés részeként az épület teljes egészében átalakításra, felújításra kerül az energiahatékonysági célok figyelembe vételével, és megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve megvalósul a komplex akadálymentesítése is, melyet követően válik lehetővé a szakmai fejlesztés.

A projektmegvalósítás helyszínét jelentő rendelő épületben elérhető egészségügyi szolgáltatások komplexitásának tovább fejlesztéseként két új, a településünkön eddig nem működő egészségügyi szolgáltatást (fizikoterápia, dentálhigiénia) fogunk elérhetővé tenni. Új fizikoterápiás, gyógytornász kezeléseknek helyt adó helyiséget kívánunk kialakítani, ami nagy előrelépést jelent a házi ápolás keretében elvégezhető rehabilitáció területén.

A prevenció területén a fogorvosi ellátásban fontos az ép fogak megtartásában a dentalhigiéniai kezelés, külön helyiség biztosításával.

A jelenlegi alapellátás keretein belül, a fogászati alapellátás rendelési idejétől függetlenül történne ez az ellátás. A fejlesztés részét képezi továbbá a rendelő épületben található szolgálati lakás felújítása is.

Rövid összefoglaló a projektről

Pályázatunk a Szajoli Tiszavirág Óvoda ( OM azonosító:201969) épületének bővítésére és felújítására irányul .A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a kisgyermekesek, köztük a 3 év alatti gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A tervezett beruházás óvoda épületére vonatkozik,de óvodánk vállalja a 2,5 éves gyermekek nevelést is, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. betartásával. Célunk az óvoda épület tornaszobával történő bővítése, épületgépészeti belső felújítása, tető felújítása, energiahatékonyságának növelése, akadálymentes bejárat kialakítása. A pályázati kiírás 3.1.1 pontjához. Önállóan támogatható tevékenységként jelöli meg az óvoda épület felújítását, beleértve az épületgépészetet, az óvoda épületének tornaszobával történő bővítését, valamint az óvodai neveléshez kapcsolódó eszköz beszerzést. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön egy óvoda működik, az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával és épületgépészete elavult. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról előírja az óvoda kötelező helyiségeit. Ez tartalmazza óvodánként az 1 tornaszobát. Jelenlegi helyzetünkben ezt nem tudjuk biztosítani, óvodánkban nincs tornaszoba és olyan használaton kívüli, méreteiben megfelelő helyiség sem, ahol a tornafoglalkozásokat meg tudjuk tartani. Óvodánk bővítésével kialakítható egy tornaszoba, ami jelenlegi nagy hiányosságunkat orvosolhatja.

Fejlesztés szakmai-műszaki tartalma: A fejlesztéssel érintett épület óvoda. Szajol, Szent István király út 70. szám alatt található, 1151/6 hrsz. ingatlan. Az épület 1974-ben épült, lapos tetős szerkezetű, hagyományos falazatú. Jelenlegi alapterülete 457,37m2. Építésekor is óvoda épületnek épült, 3 különálló kiugrós, belső udvaros kialakítású csoportszobákkal. Mindegyik csoportszobához külön gyermekmosdó és öltöző tartozik.

Az épület egésze fűtés és vízvezeték cserére, felújításra szorul. Ez mind energiahatékonysági mind használhatósági szempontból elengedhetetlen. A felújítás során megtörténik a fűtés és vízvezeték cseréje, a jelenleg 196,64m2 alapterületű (mosdók, öltözők, konyha) fali és padló burkolatának felújítása.

Felújításra kerül a teljes tető.

A megújuló energia hasznosítására, használati meleg vízhez beépítésre kerül 2 db napkollektor.

Bővítés: Kötelező tornaszoba! Az óvoda épületét 74,34m2-es tornaszobával bővítjük. A bővített részben kialakításra kerül a tornaszobához kapcsolódóan egy 12,88m2-es szertár, valamint egy 3,3m2-es akadálymentesített mosdó, 2 db gyermek WC és egy közlekedő. A bővítés 99,75m2. A bővítéssel létrejövő épületrész egyben közösségi színtérnek is helyet ad, az óvoda rendezvényeinek megtartására helyet biztosítva.

A pályázat eszközbeszerzést is tartalmaz, mely az újonnan épülő tornaszoba kötelező „bútorzatát” takarja.Rövid összefoglaló a projektről

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztést. A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon való megjelenése, azaz a helyi termékek értékesítési csatornában való megjelenését támogató beruházások megvalósulását támogatja.

Ezen Kormányzati célt kívánjuk megvalósítani pályázatunkkal, ami konkrétan piac létesítését jelenti Szajol településen. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön nincs piac. A fejlesztés eredményeként piac jön létre Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. szám alatti megvalósítási helyszínen, aminek területén 14 db kültéri elárusítóhely, 3 üzlethelyiség (húsbolt, pékség, hírlap), nyilvános mosdók, és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint ideiglenes kitelepüléseknek helyt adó, részben fedett terület jön létre.

Az összesen 234,83 m2 alapterületű épületek a mai kornak megfelelő modern technológiai megoldásokkal kerülnek kivitelezésre, és teljesítik az energiahatékonysági előírásokat, megfelelve a „DD - korszerűt megközelítő” kategória követelményeinek.

A projektmegvalósítás időtartama 16 hónap, időszaka 2017.06.01 - 2018.09.30

ASP pályázat

ASP rendszerhez csatlakozás

Szajol Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-Vektor-16 kódszámú felhívásra. A pályázat segítségével teljesíteni tudjuk a 257/2016.(VIII.31) Korm. rendeletben (ASP rendelet) foglalt, önkormányzatokra vonatkozó előírásokat. Szajol az ASP Korm. rendelet 4.sz.mellékletében szereplő település, a csatlakozási kötelezettségünk 2017.január 01.

A fejlesztés során Eszközbeszerzésként 6 db munkaállomás beszerzése valósul meg, melyből 4 db. számítógép, monitorral, és 2 db laptop. A 6 db munkaállomás mindegyike az ASP Korm.rendelet 2.számú mellékletében felsorolt paraméterekkel rendelkezik. Beszerzésre kerül az eszközök között 2db nyomtató, 4db szünetmentes tápegység, Switch eszköz és Rack szekrény. Az ASP rendszerhez történő elektronikus ügyintézési szolgáltatás válik biztosítottá az állampolgárok és vállalkozások részére.

Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósul a csatlakozás, az előírt technikai feltételeknek megfelelő hardverek és hálózati struktúra kerül kialakításra, az új struktúrának megfelelő szabályzatok kerülnek kialakításra, megfelelően tisztított adatbázisok kerülnek átadásra, tesztelt és működő csatlakoztatott szakrendszerek kerülnek kialakításra.

Korábbi pályázatok

Iskolafelújítás


Közösségi Ház és Könyvtár felújítása

Sportcsarnok Pályázata

Tiszavirág Óvoda Pályázata

Tanösvény Pályázata